INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Mała Koreanka Iwona Raich informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mała Koreanka Iwona Raich ul.M.B.Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa, e-mail: malakoreanka@gmail.com.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i obsługi konta oraz korzystania z usług drogerii internetowej (w tym możliwości dokonywania zakupów internetowych) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do momentu jej wycofania.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, takim jak zewnętrzna firma kurierska.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest koniecznym warunkiem do prowadzenia i obsługi konta internetowego.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

6. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: malakoreanka@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:Mała Koreanka, ul.M.B.Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.